Siempre sonriendo

Kurzy italštiny

16.09.2013 08:21

Prázdniny již skončily. Doufám, že jste se všichni vrátili z dovolené více odpočatí a více motivovaní, abychom společně začali nový školský rok !

Naše dobrodružství do „světa Itálie“ zahájíme již od října s kurzy pro začátečníky 1. a 2. úrovně a s kurzy pro pokročilé.

Pro začátečníky, čili pro ty, kteří ještě neznají moje typy kurzů připomínám, že nemají nic společného s kurzy
nabízenými v klasických jazykových školách.
Očekává Vás přátelská atmosféra, kde se čas na kávu a klábosení nepočítá.
Učení se pro Vás určitě stane potěšením !

Pro ty, kteří již znají trochu základů italštiny, budou tento rok pěkné novinky: každou lekci, nebo ve více lekcích, zkusíme společně skutečnou tému (motiv). - Nakoupit/prodat. Objednat/obsloužit atd. V hotelu, v restauraci, na trhu, v obchodě atd. Se skutečnými předměty a se skutečnými hostiteli !

Jestliže to co Vás brzdí je obava, že si již nic nepamatujete, o to více musíte přijít !

S tímto „novým přístupem“ budete mít možnost zopakovat si s mou pomocí a společně s ostatními všechny výrazy, fráze, pravdivé a vlastní konverzace ! Postupně budeme přidávat novou gramatiku, nebo části gramatiky, které jste si ještě neosvojili.

Pokud jste opravdu motivovaní a zvědaví co vás čeká, neotálejte a ozvěte se, abyste si objednali vaše místo.

BUDETE SE MÍT NA CO TĚŠIT !

Kdo z Vás netouží, nebo nemůže začít žádný jazykový kurz, nezoufejte, i tak budete mít možnost zažít „svět Itálie“ s různými projekty navrhovanými v průběhu roku asociací „ přátelé Itálie“, která bude již brzy taky aktivní zde v Jihlavě.

 

Prozatím vše

Na brzkou shledanou 

 

Michela Pajdová

 

PS .  pro milující "frutti di mare"  super recept přímo z domů , z Itálie !

Kde v Jihlavě najít čerstvé ingredience a jak na to, se to řekneme v kurzu ;-)

 

KURZY  -  čtvrtek  8:30 - 10:00 (začátečníci 2. úrov.)   čtvrtek 15:30 - 17:00 ( začátečníci 2. úrov.)

                středa 16:00 - 17.30 (začátečníci 1. úrov)    středa 17:45 -19:15 (pokročilí)

              
               cena - kolem 100 Kč za vyuč hod.

 

Sono giá finite le vacanze, spero che tutti siete ritornati dalle ferie piú riposati e piu motivati per iniziare un nuovo anno scolastico insieme !
Inizieremo la nostra avventura nel "mondo Italia " ad OTTOBRE , con i corsi per principianti 1.e 2. livello e corsi avanzati .

Per i principianti, cioé per chi ancora non conosce i miei tipi di corsi ricordo ,che non hanno niente a che vedere con i corsi proposti nelle classiche scuole di lingue .

Vi spetta un´atmosfera amichevole, dove il tempo per un caffé e 2 chiacchiere non viene contato.
 Imparare diventerá un piacere ;-)


Per chi giá conosce un po di base, questo anno ci saranno delle belle novitá : ogni lezione o piú lezioni,  proveremo  insieme un tema reale. -Comprare /vendere. Ordinare/servire atd.. In Hotel - al Ristorante - al Mercato - negozio ecc.  Con oggetti veri e con ospiti veri !
-Se  quello che vi frena, é il timore che giá non vi ricordate piú niente , a maggior ragione dovete venire.....!
Con questo "nuovo approccio "avrete la possibilitá di ripetere con il mio aiuto e insieme agli altri  tutte le parole ,frazi e gradualmente vere e proprie conversazioni !
-Aggiungeremo man mano, la nuova grammatica o i punti di grammatica che, ancora non avete assorbito .

Se siete veramente motivati e curiosi di sapere cosa vi aspetta  non tardate a farvi sentire e prenotate Il vostro posto . 

SARETE PIACEVOLMENTE SORPRESI !

Per chi tra di voi non desidera o non puó iniziare nessun  corso di lingua , non disperate avrete modo ugualmente di  vivere

le emozioni del" mondo Italia",con diversi progetti proposti durante  l´arco dell anno  dall´associazione  "prateleitalie" un associazione che presto sará attiva anche qui ad Jihlava .

Per ora é tutto,

a presto

Michela Pajdova

Vyhledávání

Kontakt

Jazyková agentura Alma Alena Dvořáková
17.listopadu 10
Jihlava
586 01
777 986 548, 604 786 548

KURZY ITALŠTINY

čtvrtek  8:30 - 10:00 (začátečníci 2. úrov.)   čtvrtek 15:30 - 17:00 (začátečníci 2. úrov.)

středa 16:00 - 17.30 (začátečníci 1. úrov.)    středa 17:45 -19:15 (pokročilí)