Siempre sonriendo

Čeština pro cizince

Podle zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 a jeho novelizace z roku 2009 k získání trvalého pobytu v České republice je potřeba zkouška z českého jazyka, která testuje čtyři základní řečové dovednosti tj. čtení, poslech, psaní a mluvení.

 

V kurzech češtiny pro cizince se zaměřujeme nejen na přípravu ke zkouškám, ale pomáháme i se psaním žádostí k získání povolení k trvalému pobytu či občanství.

 

Informace o zkouškách z českého jazyka lze sledovat na webových stránkách www.cestina-pro-cizince.cz , kde naleznete i  příručku Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.